Met deze uitspraak geeft rechtspsycholoog Van Koppen in de NRC van dit weekend weer dat rechters zich nog te veel op het juridische richten en zich te weinig in kritische zin storten op de achterliggende feitelijke werkelijkheid. Te veel is het onderzoek namelijk nog gericht op de rechtmatigheid van het bewijs in plaats van de kwaliteit van het bewijs. Daarbij kijken rechters te vaak enkel naar het 'schuldige scenario' en niet (ook) naar het 'onschuldige scenario'. Een interview met Folkert Jensma in het wetenschapskatern. Het boek van Van Koppen, Overtuigend bewijs: Indammen van rechterlijke dwalingen (Nieuw Amsterdam, 2011) staat open voor een recensie.

De getuige-deskundige, NRC(digitale editie, enkel voor abonnees), 05-02-2011