Wat krijgt een juridisch vertegenwoordiger (in dit geval zelfs een rechtenstudent) als hij of zij zich het sociaal-contractdenken van Hobbes heeft eigengemaakt en dit als uitgangspunt neemt in een pleitnota terwijl de toehoorders hier geen kaas van hebben gegeten en niet op waarde kunnen schatten? 40 uur dienstverlening of 20 dagen vervangende hechtenis als de taakstraf niet naar behoren wordt verricht. Dit lijkt het geval te zijn in een geval waar Advocatie.nl over bericht.

Uit de pleitnota:
"Het sociaal contract tussen de Staat der Nederlanden en mij is ontbonden en de eigenrichting op het gebied van veiligheid is weer terug in mijn handen. Wat mag ik nu doen? Dat is helder: alles. Zijn er grenzen? Nee… Proportioneel zijn dus de meest gruwelijke daden toegestaan. Mijn leven is kapot gemaakt, dus ik mag ook anderen hun leven kapot maken. (...) Indien uw Hof geen zware sancties oplegt aan de aangeklaagde personen, dan mag ik hen zelf uit de maatschappij verwijderen. Daarbij mag ik dan ook levens beĆ«indigen. Let u vooral op de formulering: mag. Een bedreiging uit ik hier niet, ik wijs enkel en alleen op mijn rechten."

De rechter is onverbiddelijk: door bovenstaande uitingen kan de vrees ontstaan dat het ook uitgevoerd gaat worden. Een - zonder de merites van de zaak verder helaas verder te kunnen achterhalen - interessante uitspraak die de vraag oproept of de bedreigingsnorm onder juristen hetzelfde is als onder niet-juristen. Meer informatie op Advocatie.nl

Hobbes - Leviathan, Google Books
Rechtenstudent veroordeeld voor bedreigen advocaten, Advocatie.nl, 09-03-2011