Oud-AFM-topman Arthur Docters van Leeuwen gaat het toezicht op de advocatuur nader vormgeven. De Orde van Advocaten controleert al of advocaten zich aan de regels houden. Docters gaat een stelsel ontwerpen waardoor dit toezicht verder wordt versterkt. In dat stelsel zal jaarlijks in het openbaar worden gerapporteerd over de kwaliteit .Op die manier wordt ook zichtbaar tegen hoeveel advocaten een klacht wordt ingediend en wat ermee gebeurt.

Onafhankelijkheid
Docters adviseerde de Nederlandse Orde van Advocaten in 2010 over verbetering van het toezicht op de advocatuur. Hij stelde daarbij dat het toezicht niet alleen versterkt moet worden maar ook moet waarborgen dat advocaten onafhankelijk moeten kunnen opereren en zich desnoods ‘furieus’ tegen de overheid moeten kunnen keren in het belang van hun cliĆ«nt. Om die onafhankelijkheid te waarborgen en tegelijk het toezicht effectiever en transparanter te maken, stelde hij dat er een onafhankelijke toezichthouder moest worden aangesteld die in de gaten kan houden hoe er met klachten tegen advocaten en het toezicht op advocaten wordt omgegaan en die zo nodig kan zorgen dat er actie wordt ondernomen.

Geen vrees
De Nederlandse Orde van Advocaten verwacht dat met de werkzaamheden van Docters het toezicht wordt versterkt met oog voor de kernwaarden van de advocatuur. Dat laatste is met name belangrijk voor elke burger die in zijn advocaat een echte bondgenoot moet hebben en niet moet vrezen dat zijn dossier via een toezichthouder ook bij anderen (bijvoorbeeld de overheid) terecht komt.

Kwartiermaker
Het College van Afgevaardigden, een soort advocatenparlement, is vorige week vrijdag akkoord gegaan met het aanstellen van Docters als “kwartiermaker”. De advocaten keerden zich bovendien tegen de overheidsplannen om te bezuinigen op de gefinancierde rechtshulp en het griffierecht kostendekkend te maken. Het College van Afgevaardigden gaf aan desnoods bereid te zijn naar krasse middelen te zullen grijpen om te voorkomen dat de toegang van burgers tot de rechter teveel wordt beperkt.

Docters van Leeuwen ontwerpt nieuw toezicht op de advocatuur, NOvA, 04-04-2011