In navolging op eerdere berichtgeving nog voor de volledigheid het bericht dat de oud-notaris Maurice Beijsens alsnog definitief uit het ambt is ontheven. Het gerechtshof in Amsterdam heeft in hoger beroep een uitspraak van de rechtbank Breda bekrachtigd. De collega van Beijens, Ger Lugtenburg, heeft een berisping gekregen:
"Daarentegen is aannemelijk dat de oorzaak van het tekort niet aan hem te wijten is, al heeft hij er wel aan bijgedragen dat het tekort heeft voortgeduurd en is toegenomen."

Notaris uit Roosendaal definitief uit ambt ontheven, BN De Stem, 30-03-2011