Loopt het recht achter de ethiek aan? Is het recht gebaseerd op ethische overtuigen die in de samenleving leven? Een kleine appetizer van het symposium Het hart, het hoofd of de wet. Ook over de rol van de advocaat en diens eigen ethiek:Een aantal zaken vallen reeds op:
- is er - als gesteld - een scheiding tussen "waarden en normen" en "het recht"? Dit wordt lang niet altijd door rechtsfilosofen omarmd aangezien het recht ook - zo is de stelling - bestaat uit (vage) normen als (rechts)beginselen.
- een met name positief-rechtelijke visie op het recht?
- de aankondiging van een bespreking van een extreme, denkbeeldige op foltering gerichte casus waarbij "de" ethiek een andere oplossing voorstaat dan volgens het rigide recht geoorloofd is. Indien dit een bespreking van een versie van de ticking-bomb-case is, wordt hopelijk niet als uitgangspunt genomen dat er ethische redenen kunnen zijn om een terrorist te folteren. Zowel utilistisch - zo bleek een aantal weken geleden nogmaals - als beginselethisch is dit namelijk maar zeer de vraag. Maar gezien de sprekers zal hier vast op geanticipeerd worden. Datum symposium: 31 mei.

Evert van der Zweerde en Marcel Becker over het symposium Het hart, het hoofd of de wet?, RU