De liefhebber wijs ik graag op onderstaand symposium:

Symposium
Er klinkt nogal eens kritiek over te lage straffen die zouden worden opgelegd door rechters. Zijn Nederlandse rechters te soft? Zeker bij zedendelicten vallen het hart, het hoofd en de wet lang niet altijd samen. Ook in andere juridische kwesties staan rechtspraak en ethiek vaak tegenover elkaar. Moeten beledigende cartoons altijd kunnen, gezien de vrijheid van meningsuiting? En wat te denken van folteren; een actuele vraag vanwege de militaire betrokkenheid van Nederland in Afghanistan? Is dit altijd ontoelaatbaar, zelfs als het vele levens kan redden?

In drie discussierondes met beeldmateriaal onderzoekt prof. mr. Ybo Buruma de spanning tussen recht en ethiek in kwesties als de Nederlandse strafmaat, de vrijheid van meningsuiting en het al dan niet toelaten van folteren.

Sprekers
Prof. mr. Ybo Buruma, nu nog hoogleraar Strafrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen, per 1 september 2011 lid van de Hoge Raad.
Prof. dr. Edith Brugmans, universitair hoofddocent Rechtsfilosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en bijzonder hoogleraar Wijsbegeerte aan de Universiteit Leiden. Zij publiceert over onderwerpen uit de rechts- en moraalfilosofie en over filosofie en literatuur, waaronder Rechtvaardigheid en verzoening (Damon 2000).
Dr. Bas van Stokkom, senior onderzoeker aan het Centrum voor Ethiek.
Prof. mr. Bas Kortmann, hoogleraar Burgerlijk recht en rector van de Radboud Universiteit Nijmegen.
Dr. Marcel Becker, universitair docent Wijsgerige ethiek.
Prof. dr. Evert van der Zweerde, hoogleraar Politieke filosofie en directeur van het Centrum voor Ethiek, is gespreksleider.

Deelnemen
Deelname € 9,50
Medewerkers en alumnipashouders RU € 7,-
Studenten gratis

Datum, tijd, locatie
Datum: dinsdag 31 mei 2011
Tijd: 20.00 - 22.00 uur
Locatie: Aula Radboud Universiteit, Comeniuslaan 2, Nijmegen

Inschrijven: klik hier