Als de aanklager van het Strafhof Moreno Ocampo publiekelijk vraagt om vervolging van mogelijke misdadigers als Gadaffi dan beperkt dit de mogelijkheden van diplomaten te veel om te komen tot een diplomatieke oplossing. Zie hier de stelling van Joris van Wijk, universitair docent criminologie aan de Vrije Universiteit. De oproep van de jurist houdt namelijk een diplomatieke oplossing tegen omdat betrokkenen vervolging vrezen en hierdoor geen uitweg zien. Juristen zouden - bijvoorbeeld bij Gadaffi - zich om deze reden moeten afvragen wat de prijs is voor het oproepen tot vervolging. Is een gulden middenweg - wacht met het oproepen tot vervolging - niet beter, zo vraagt Van Wijk zich af? Keerzijde: het recht wordt gepolitiseerd.

Uit de NRC-Next:
Hun [re: van diplomaten] belangrijkste doel is het bewerkstelligen van vrede, bij voorkeur snel, met weinig bloedvergieten en waar mogelijk middels regime change. Dat in zo'n proces mogelijke plegers van internationale misdrijven vrijuit gaan, is noodzakelijkerwijs onderdeel van onderhandelingen en strategie.
Op Radio 1 een interview.

Juristen verpesten 't voor diplomaten; En dus blijven types als Gaddafi zitten, NRC Next (abonnee), 06-06-2011
Joris van Wijk dilemma internationaal recht en de ruimte van de diplomatie, Radio 1, 06-06-2011