Op de site van de Advocatenorde wordt nu de vraag gesteld of ook de Nederlandse advocaat verplicht zou moeten worden tot het dragen van een stropdas. Dit in navolging van een rechter in Duitsland die een advocaat hiertoe verplicht had.

Nu betrof het in Duitsland echter een advocaat die voor aanvang van zijn zaak reeds in de rechtszaal aanwezig was en hierbij luid telefoneerde (niet toegestaan). Toen "zijn" zaak voorkwam wees - de reeds geïrriteerde rechter - hem op de afwezigheid van de stropdas en verdaagde de zaak onder oplegging van een nieuwe termijn. Dit tot irritatie van de advocaat die van mening was dat het dragen van een stropdas er niet toe deed. Een verzoek om alsnog de stropdas om te doen, werd geweigerd.

Een vraag die daarom interessanter is, is of een advocaat zich principieel mag opstellen zelfs als dit (tijdelijk) ten koste zou gaan van zijn cliënt. En of dit ook zou opgaan als dit principiële punt het dragen van een stropdas betreft. En aan de andere kant: mag een rechter een formeel punt (al bestaat daarover in Duitsland discussie) als deze aangrijpen om zijn of haar irritatie een plek te geven?

Krawattenstreit: Richter wirft Anwalt aus Gericht, TZ-Online, 19-08-2011
Poll:Een Duitse rechter besloot dat advocaten verplicht een stropdas moeten dragen onder hun toga. Moeten Nederlandse advocaten dat ook?, NOvA