Niet direct aan ons verbonden maar toch wijs ik de liefhebber graag op de volgende nascholingscursussen:

Vaardigheden: Slagvaardigheid in argumentatie / Gelijk hebben én krijgen

Donderdag 1 december 2011 van 9.30 tot 17.15 uur, te Den Haag
6 PO NOvA (Ber.v.)

Toelichting
Deze cursus biedt uitleg van beginselen van argumentatietheorie en logica, met het oog op verbetering van argumentatieve slagvaardigheid. Immers: gelijk hebben is nog geen gelijk krijgen. Bovendien kunnen drogredeneringen ten onrechte overtuigen. De cursus is dan ook gericht op 1. herkenning van drogredeneringen, 2. theoretische analyse met het oog op praktische toepassing, 3. slagvaardig gebruik van theoretische kennis voor betere herkenning en weerlegging van drogredeneringen.

Aan de orde komen:
• Kleine catalogus van drogredeneringen, waaronder "spelen op de man in plaats van op de zaak" (ad hominem v. ad rem), verwisseling van noodzakelijke en voldoende voorwaarden en verwisseling van statistische met causale verbanden
• Hoofd- en bijzaken in argumentatie
• Beginselen van logica en hun praktisch belang
• Argumentatieve problemen in feitenvaststelling en bewijs
• Retorische slagvaardigheid

Vaardigheden: Slagvaardigheid in argumentatie / Gelijk hebben én krijgen, PAO Leien

------------------------------------------

Vaardigheden: Beroepsethiek voor de jurist

Donderdag 8 december 2011 van 14.00 tot 17.15, te Den Haag
3 PO NOvA (Ber.v.), 3 KNB

Toelichting
Advocaten en anderen staan wel eens voor professionele dilemma's waarop regels geen, geen duidelijk of een kennelijk verkeerd antwoord geven. Dan rijzen vragen van beroepsethiek of zelfs van algemene ethiek.

Advocaten en anderen staan wel eens voor professionele dilemma's waarop regels geen, geen duidelijk of een kennelijk verkeerd antwoord geven. Dan rijzen vragen van beroepsethiek of zelfs van algemene ethiek. Bijvoorbeeld: welke verantwoordelijkheid hebben strafadvocaten jegens slachtoffers van delicten? Of: wat te doen als de waarheidsplicht van art. 21 Rv. strijdt met belangen van cliënten? Of: waar liggen voor bedrijfsjuristen grenzen als het gaat om "lawful but (too) awful"? Ook de beroepsethische dilemma's van het notariaat zullen aan de orde komen, evenals die van de rechterlijke macht.

Aan de orde komen:
• Klassieke en hedendaagse beroepsethische dilemma's
• Verbanden van beroepsethiek en algemene ethiek
• Belang van professioneel rolbewustzijn
• Problemen van confidentialiteit
• Gevaren van al te goed gedrag in een "slechte" wereld

Vaardigheden: Beroepsethiek voor de jurist, PAO Leien