Powned meldt dat 'een kwart van de advocaten een alcoholprobleem heeft'. Met andere woorden: de Nederlandse advocaat is een alcoholverslaafde? Helaas is deze interpretatie wat eenzijdig. Om te beginnen blijkt het om Engelse advocaten te gaan (nog concreter: in de omgeving Londen) die met dit probleem worstelen. De tweede nuancering: het gaat niet om een kwart van de advocaten maar om 15-24% van de advocaten. En nuancering nummer drie: ook andere professionals hebben met dit probleem te maken. Het is dus niet enkel een advocaten-probleem. Het verschil in titel boven het bericht is dan ook veelzeggend:
The Guardian: Alarm at growing addiction problems among professionals
Powned: "Kwart advocaten heeft alcoholprobleem"
Los van deze interpretatie, lijkt het percentage nog vrij hoog vergeleken met niet-professionals. Wat hierbij opvalt, is dat professionals eerder naar het buitenland gaan voor hulp dan niet-professionals. Dit omdat ze hun verslaving niet kenbaar willen maken aan hun directe omgeving. En omdat ze moeite hebben om zelf hulp te vragen. Althans, zo stelt Rory O'Connor, de Engelse coördinator voor Gezondheidsprogramma's voor tandartsen en dierenartsen (!). Inderdaad, deze laatste constatering betreft met name de professional die in de zorg werkt (artsen, verpleegkundigen) en niet direct de juridische professional. Indien het al de professional in het algemeen raakt, kan dit worden gerelateerd aan de Angelsaksische werkcultuur: 'a work hard, play hard culture'.

Ergo: het doorvertalen van de cijfers naar de Nederlandse context lijkt op z'n minst discutabel. Is er Nederlands onderzoek?

Kwart advocaten heeft alcoholprobleem', Powned, 14-11-2011
• Alarm at growing addiction problems among professionals, Guardian, 13-11-2011