Onderzoek toont aan dat Europese en Noord-Amerikaanse rechters gelijkheid en non-discriminatie verkiezen boven godsdienstvrijheid. De vraag is echter of dit wenselijk is, zo stelt Oxford-filosoof Roger Trigg in een nieuwe studie. De Trouw bericht.

Trigg prefereert het redelijke compromis, een overwogen midden:
‘In my book, I am calling for these rights to be balanced. There should not be a hierarchy of rights, but it should be possible to take account of all of them in some way. Reasonable accommodation’ ought to be the standard.'
'Rechtbanken EU en VS beknotten religievrijheid', Trouw, 26-01-2012
Courts endangering religious freedom, academic claims, University of Oxford, 25-01-2012