In De Stentor vandaag een kort artikeltje over een advocaat die tegen de wens van cliënte in een zaak laat aanhouden. Op het snijvlak van autonomie (cliënte) en onafhankelijkheid (advocaat).

Advocaat negeert wens cliënte, De Stentor, 15-02-2012