Herman Bolhaar, voorzitter van het College van procureurs-generaal, spreekt in Pauw & Witteman over de druk op het OM in een concrete casus, de grenzen van eigenrichting, de positie van het slachtoffer, de plek van nabestaanden en over politieke bemoeienis en maatschappelijk verontrusting. Het OM: tussen het streven naar een objectief en rechtvaardig oordeel en emoties.

Bolhaar vertelt tevens over het dilemma - concreet in de Amsterdamse zedenzaak eind 2010 / begin 2011 - tussen transparantie/openheid naar de samenleving en het vermoeden van onschuld / bescherming slachtoffers.

(vanaf 15:30)

Get Microsoft Silverlight Bekijk de video in andere formaten.