Op dinsdag 31 januari 2012 heeft Ruud Welten zijn lectorale rede houden, getiteld: 'Gij zult maatschappelijk verantwoord ondernemen!" Het is een pleidooi van Welten zoals we van hem kennen: voor een doorleefde bedrijfsethiek. Tegelijkertijd werd Welten formeel geïnstalleerd als lector van het lectoraat Ethiek. Ondanks dat het lectoraat zich niet primair richt op juristen, wordt in de lectorale rede wel duidelijk wat de insteek van Welten is en waarom deze ook juristen kan aanspreken. Treffend (uit de rede, pagina 27):
"In een sessie met Saxion-studenten fiscaal recht (van de Academie Financiën, Economie & Management) heb ik de studenten anderhalf uur lang uitgehoord over het waarom van het vak waarvoor ze leren. Waarom zit je hier? “Om les te volgen”. Waarom volg je les? “Om tentamen te kunnen doen”. Waarom doe je tentamen? “Om een diploma te halen”. Waarom haal je een diploma? “Om het vak van fiscalist te kunnen gaan uitvoeren”. Waarom word je fiscalist? “Om mensen te helpen met hun belastingaangifte”. Waarom de belastingaangifte? “Omdat het zorgt voor een eerlijke verdeling”. Waarom eerlijke verdeling? “Zodat alle mensen genoeg geld hebben”. Toen werd het wat moeilijker. Waarom moeten alle mensen genoeg geld hebben? “Omdat ze in hun onderhoud moeten kunnen voorzien.” Waarom? “Omdat dat nodig is om.....” En uiteindelijk kwam het hoge woord eruit: “...om gelukkig te zijn”. Het klinkt misschien wat contraintuïtief, maar ook de belastingdienst heeft uiteindelijk het geluk van allen op het oog. De zogenaamde ‘morele dilemma’s’ van de fiscalist op de werkvloer werden daarmee opgelost. De studenten waren, in elk geval voor even, in staat om vanuit het hogere doel van hun handelen te denken. De achterliggende gedachte voor Aristoteles is niet zo zeer efficiëntie of strategie, maar geluk: eudaimonia, ofwel een geslaagd leven leiden. Een leven dat de moeite waard is om geleefd te worden."
We wensen hem - oprecht - succes en geluk.

Haal zombie-ethiek uit het bedrijfsleven, Scienceguide / Saxion, 01-02-2012
Ebook: Lectorale rede Welten, Lectoraat Ethiek, Scienceguide / Saxion, 31-01-2012
Website Lectoraat Ethiek, Saxion