Nu.nl bericht over de rechtszaak die hoogleraar Recht en Bestuur aan Wageningen Universiteit, Bernd van der Meulen heeft gewonnen. Volgens de rechtbank Amsterdam mag justitie geen 6 euro administratiekosten vorderen bij verkeersboetes. Heeft het OM zelfs stelselmatig de burger misleid? Het lijkt de juiste beslissing. Als externe idealen het recht en diens centrale interne idealen (met name rechtsstatelijkheid) gaan overheersen, is het tijd voor een pas op de plaats.

Van der Meulen tegenover Nu.nl:
“Wat mij motiveert is niet de 6 euro, maar het hellende vlak. Als je een keer begint te zeggen dat er allerhande beslissingen zijn waar je de overheid niet over ter verantwoording kunt roepen, dan is het eind zoek.”

Rechter verbiedt administratiekosten bij bekeuring, Nu.nl, 18-02-2012
Justitie negeert uitspraak rechter omtrent bekeuringen, Nu.nl, 22-09-2010

Over de idealen van het recht, zie bijvoorbeeld:
Burg, W. van der (2007), ‘Juridische professies en de instrumentalisering van het recht’, in: Jos Kole en Doret de Ruyter (red.), Werkzame idealen. Ethische reflecties op professionaliteit, Assen: Van Gorcum, p. 114-125, Website Van der Burg, 2007