In de Trouw valt nog het betoog van universitair docent aan de vakgroep Strafrecht en Criminologie van de Rijksuniversiteit Groningen Nico Kwakman te lezen met als stelling dat het wetsvoorstel voor minimumstraffen niet wenselijk is. Een helder betoog. Een van de argumenten van Kwakman is dat de regeling niet effectief zal zijn omdat rechters de wet zullen gaan omzeilen:
"Rechters die de voorgeschreven minimumstraf niet passend vinden, zullen proberen de wet te omzeilen. Bijvoorbeeld door strafbare feiten minder snel bewezen te achten, de wet op eigen houtje heel ruim te interpreteren, of 'noodconstructies' te bedenken."
Het beeld dat hiermee geschetst wordt van de rechter is voor velen weinig positief (zie de reacties). Is er echter ook ondersteuning voor deze uitspraak te vinden? Met andere woorden: zullen rechters dit inderdaad gaan doen?

Rechters zullen wet minimumstraffen omzeilen, Trouw, 29-02-2012