Toen bestuurslid Marten Kircz van onderwijsbond Aob in januari zware kritiek leverde op minister Marja van Bijsterveldt van onderwijs - "niet het intellectuele niveau heeft om minister van Onderwijs te zijn" - waren de rapen gaar. Tweede Kamerleden reageerden geschokt en eisten excuses van Kircz. Nu werd nog ter ondersteuning van deze uitspraak nog verwezen naar het opleidingsniveau van de minister (Verpleegkunde-a) maar dit was voor sommige politici niet genoeg. Omdat opleidingsniveau en intelligentie natuurlijk niet gelijk zijn aan elkaar is dit niet onterecht.

Nu kwam de minister vandaag in het nieuws in verband met het conflict tussen de gemeente Amsterdam en minister Kamp. De Trouw opende vandaag met het bericht dat Amsterdam illegale jongeren een stageplek wil gaan aanbieden en daarmee bewust in botsing lijkt te komen met minister Kamp van Sociale zaken en werkgelegenheid. Minister Kamp had juist gesteld dat het verboden is om jongeren zonder verblijfsvergunning stage te laten lopen; onderwijsinstellingen en werkgevers die daaraan meewerken kunnen een boete krijgen van (om te beginnen) 8000 euro.

Het probleem: de CDA-minister Van Bijsterveldt verkondigde - gelijk aan een meerderheid in de Tweede Kamer inclusief de CDA-fractie - in 2010 een ander geluid (zie uitzending NOS).

O.a. via BNR is echter te horen hoe de minister deze draai tot "stage = werk" verdedigde:
"[...] De wet geeft aan dat stages arbeid is dat betekent dat voor illegale jongeren stages niet mogelijk is volgens de wet. [...] Als minister van onderwijs heb ik ook te maken met de wet. De wet is klip en klaar. Stages is arbeid. En dat betekent dat daar ook de grens ligt. [...] Scholen, werkgevers en iedereen in Nederland moet zich houden aan de wet. Dat geldt voor het kabinet en dat geldt voor mensen in het land."
Een legalistische drogreden in het kwadraat? Wat de wet stelt hoeft moreel gezien immers niet juist te zijn. Maar het overtuigt nog minder als je verwijst naar de wet als je zelf wetgever bent.

Terzijde en enigszins inconsistent, maar dat ons kabinet dit toch wel inziet, bleek vandaag. Aangaande de amnestiewet in Suriname geldt volgens het kabinet immers dat deze democratisch gekozen wet niet per definitie de juiste wet is. Maar waarom wordt dit argument wel gebruikt als het een illegale jongere betreft die een stage gaat lopen?

CV Minister Van Bijsterveldt, Rijksoverheid
Amsterdam wijkt niet voor Kamp, Trouw, 05-04-2012
Reactie minister Van Bijsterveldt, BNR, 05-04-2012

PS. Voor de juristen onder ons een breinbreker: als een stage door de overheid als werk wordt gekwalificeerd, hebben stagiaires dan ook recht op het minimumloon?