Een mooi dilemma. In Grave dreigden zestig werknemers van een scheepswerf in Grave (bijna 13000 inwoners) hun banen te verliezen in verband met de verminderde vraag naar nieuwbouw en reparatie van schepen. Nu kon de werf een opdracht van veertig miljoen krijgen voor de bouw van twee passagiersschepen van 135 meter lang maar burgemeester en wethouders wilden hiervoor geen toestemming geven. Reden: de huidige vergunning staat alleen schepen van maximaal 110 meter toe.

Moet je als gemeentebestuur nu de bouw van twee passagiersschepen van 135 meter gedogen? Of houd je vast aan het bestemmingsplan? En qua proces: wie betrek je als gemeentebestuur bij deze afweging? Ook de nationale overheid? Moet je het recht even terzijde schuiven als dit de banen van zestig werknemers veilig stelt?

Na overleg met het ministerie van Economische zaken heeft het gemeentebestuur besloten om de situatie te gaan gedogen tot in ieder geval 2015.

Scheepswerf Grave: motie van treurnis tegen college na falen, Omroep Brabant, 13-04-2012