Het door Stratus voor de Orde van Advocaten opgestelde rapport geeft een mooi beeld over hoe advocaten tegen de omvang van ethiek en gedragsrecht binnen de permanente educatie aankijken. De meeste advocaten zijn van mening dat een advocaat twee punten per jaar zou moeten halen. Saillant detail: met name de advocaten die al langer dan 20 jaar in de advocatuur werkzaam zijn, vinden dat dit niet genoeg is.

- Rapport Evaluatie Permanente Educatie, Orde van Advocaten, 01-06-2008