(1)
In zijn toespraak op het laatste Ordecongres merkte Harm Brouwer terecht op dat in het jaarverslag van de Orde het begrip "professionele moraliteit" wordt gebruikt, maar dat verdere uitwerking ontbreekt. Advocatie.nl pakte de handschoen op en vroeg drie experts een aanzet te geven. In het eerste deel een bijdrage van Marian Verkerk, hoogleraar zorgethiek. In de volgende delen zullen achtereenvolgens Floris Bannier, hoogleraar advocatuur en Rob van Otterlo, hoogleraar Organisatie van de Juridische Dienstverlening, hun licht op dit begrip laten schijnen in een serie essays over Integriteit.

- Essay-serie: de integriteit van de advocaat (1), Adocatie.nl

(2)
In zijn toespraak op het laatste Ordecongres merkte Harm Brouwer terecht op dat in het jaarverslag van de Orde het begrip "professionele moraliteit" wordt gebruikt, maar dat verdere uitwerking ontbreekt. Advocatie.nl pakte de handschoen op en vroeg drie experts hun licht op dit begrip laten schijnen in een serie essays over Integriteit. Deze week deel twee van de hand van prof. Floris Bannier, bijzonder hoogleraar Advocatuur aan de Universiteit van Amsterdam.

- Essay-serie: de integriteit van de advocaat (2), Advocatie.nl

(3)
In het jaarverslag (2007) van de Nederlandse Orde van Advocaten wordt het begrip professionele moraliteit geïntroduceerd, zonder dat daarbij wordt aangegeven wat daar precies onder verstaan moet worden. In deze bijdrage op de website van Advocatie.nl geeft professor Rob van Otterlo (op persoonlijke titel) inhoud aan het begrip professionele moraliteit. Hij kijkt vanuit zijn leerstoel Organisatie van de juridische dienstverlening naar dit begrip, en wat het zou kunnen betekenen voor advocaten.

- Essay-serie: de integriteit van de advocaat (3), Advocatie.nl