Ethische dilemma's van de bedrijfsjurist

Ik werd nog gewezen op het mei-nummer van Inside Counsel. Hierin staat een artikel waarin een viertal ethische dilemma's van bedrijfsjuristen worden beschreven. De centrale stelling van het artikel is dat bedrijfsjuristen door hun positie tegen dilemma's aanlopen die losse (vertegenwoordigende) juristen/advocaten niet hebben.

De dilemma's zijn
1. wel of niet en wanneer openbaar maken van (gevoelige) informatie
2. wel of niet een stuk voor (juridisch) akkoord ondertekenen waarvan je niet de kennis draagt. Het artikel richt zich op audit-stukken.
3. welke positie neem je in bij interne onderzoeken (bijvoorbeeld bij seksuele intimidatie): ben je onafhankelijk; vertegenwoordig je iemand?
4. wanneer trek je je terug indien je je niet kunt vinden in keuzes van je directie? Bijvoorbeeld indien ze een niet-veilig product in de markt willen zetten. En als je vertrekt: hoe en wat vertel je tegen je opvolgers? En wat tegen een toezichthouder?

- Tough calls, Inside Counsel, may 2009