De verschillende beroepsregels voor strafrechtadvocaten zijn vanuit Europees perspectief nog verre van uniform. Taru Spronken sprak hier reeds in 2003 over tijdens haar oratie ter aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar verdediging in strafzaken aan de Universiteit van Maastricht. Is sindsdien er veel veranderd? Veel strafrechtadvocaten die internationaal opereren zullen van mening zijn dat dit niet het geval is. In de Volkskrant hebben we kunnen lezen dat in Italië gelukkig ook niet alles is toegestaan. De orde van advocaten van Milaan heeft namelijk een advocate geschorst omdat zij in de gevangenis orale seks heeft gehad met een cliënt. Hiermee had ze ‘het beroep onteerd’ volgens het tuchtcollege. Ook de Amerikaanse advocatuur liet zich trouwens op seksueel gebied deze week gelden, zo meldt Advocatie.nl: Moord, seks en scheldpartijen in de Amerikaanse advocatuur?

- Advocate geschorst na orale seks met cliënt, De Volkskrant, 25-9-2009
- Moord, seks en scheldpartijen in de Amerikaanse advocatuur, Advocatie.nl, 22-9-2009
- ‘A place of greater safety’, Bespiegelingen over een Europees Statuut voor de strafrechtadvocaat, Oratie Spronken, 10-10-2003