Niet om zijn theoretische waarde maar juist om zijn praktische insteek wordt vaak verwezen naar de Texas-Instruments Ethiek-test. Relevant voor juristen?