Ondertussen speelt natuurlijk ook nog steeds de discussie rond de telefoontaps. Het is bekend dat de politie en het OM wat moeite hebben om telefoontjes tussen advocaat en cliënt te vernietigen. Ook dat de zaaksofficier - na invoering van de Wet op de Bijzondere Opsporingsbevoegdheden - zelf moest beslissen tot vernietiging maakt onderdeel uit van deze discussie (vanuit het OM werd dit merkwaardig genoeg ook niet per definitie als vreemd ervaren). Het interessante is daarnaast dat het OM zelf geen inzicht blijkt te hebben in de vernietigingsprocedure zo meldde ons NRC-Next vorige week. Dit roept de vraag op: ga je een techniek gebruiken waarvan je niet weet hoe dit werkt en had het OM dit niet kenbaar moeten worden gemaakt aan betrokkenen?

- Je advocaat bellenis niet zonder risico's; De politie luisterde de telefoon van een cliënt af. Had het Openbaar Ministerie die tap moeten vernietigen?, NRC Next, 23-10-2009