Met ingang van 1 oktober 2009 is in werking getreden de Leidraad nevenfuncties voor rechterlijke en gerechtsambtenaren. Deze leidraad biedt rechterlijke ambtenaren en gerechtsambtenaren een toetsingskader voor de afweging of zij bepaalde nevenfuncties wel of niet zouden moeten vervullen.

Waarom deze Leidraad?
Integriteit is een kernwaarde van rechtspraak. De Rechtspraak moet er blijk van geven te beantwoorden aan redelijke verwachtingen van de buitenwereld op dit punt. Als toetssteen daarvoor is een door de Rechtspraak zelf gedragen standaard verre te verkiezen boven een - noodzakelijk grove - regeling door de wetgever of een herhaalde publieke discussie.

De concrete aanleiding voor het opstellen van de leidraad is de voor rechterlijke ambtenaren te verwachten wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren op het punt van het vervullen van nevenbetrekkingen (wetsvoorstel 29 937). Volgens dit wetsvoorstel, dat overigens nog altijd aanhangig is bij de Eerste Kamer, moet de functionele autoriteit toetsen of de vervulling van nevenbetrekkingen van rechterlijke ambtenaren ongewenst is met het oog op een goede ambtsvervulling of op de handhaving van hun onpartijdigheid en onafhankelijkheid of van het vertrouwen daarin. Deze leidraad beoogt daarvoor een toetsingskader te bieden.

De leidraad is een hulpmiddel bij de bewaking van de integriteit binnen de Rechtspraak en ligt in het verlengde van de in 2003 gepubliceerde Leidraad onpartijdigheid van de rechter. Net als toen het geval was is de leidraad tot stand gekomen via een door NVvR en Presidentenvergadering gezamenlijk ingestelde werkgroep.

Bron: Raad voor de rechtspraak
Datum actualiteit: 5 oktober 2009

- Leidraad nevenfuncties in werking, Raad voor de rechtspraak, 5-10-2009
- De leidraad, Leidraad nevenfuncties, 5-10-2009
- Leidraad onpartijdigheid van de rechter, Rechtspraak.nl, 5-10-2009