Goed nieuws! Nog een paar nachtjes slapen en dan opent staatssecretaris Albayrak in Den Haag de nieuwe site www.tuchtrecht.nl. Woensdag 15 oktober is het zover. Op de site van de NOvA lezen we dat "behalve de advocatuur ook het notariaat en de gerechtsdeurwaarders er hun tuchtrechtelijke uitspraken op gaan publiceren.".

Nu moeten we dit meteen met een korreltje zout nemen. Via de site van de Orde waren al veel uitspraken gepubliceerd. Maar nu komen er meer; dus het is een goede stap! Ik citeer:

"De griffier van het Hof van Discipline, Inge Schouwink, hoopt dat er volgende week zo'n zeventig uitspraken van het Hof te zien zullen zijn, en een aantal van de diverse raden van discipline. Eind oktober zouden alle hofuitspraken vanaf 1 januari 2009 op de nieuwe site moeten staan. Niet alle colleges zullen de uitspraken met terugwerkende kracht plaatsen. Ook via de site van het Hof en de site van de raden is de nieuwe databank toegankelijk.

De uitspraken worden nog altijd geanonimiseerd gepubliceerd. Er kan voorlopig worden gezocht op criteria als 'zorg voor de cliƫnt', 'wat een behoorlijk advocaat betaamt' (uitgesplitst naar wederpartij, derden en mede-advocaten), 'ontvankelijkheid' en 'maatregelen'. Als de databank met een 'substantieel aantal uitspraken' is gevuld, kan fijnmaziger worden gezocht.".

Een goede en niet tegen te houden ontwikkeling. We moeten wel oppassen dat door de nadruk te leggen op het tuchtrecht, mogelijk te veel de indruk wordt gewekt dat het handelen van de jurist hier op houdt. Een dergelijke legalistische kijk op juridische beroepsethiek is echter al lang niet meer houdbaar.

De volgende stap zal onherroepelijk het onder de loep nemen van de institutionele inrichting en plaatsbepaling van de Orde van Advocaten zijn. Ondanks de transparantie die tuchtrecht.nl zal geven, blijft het natuurlijk vreemd dat de Orde twee taken belangrijke combineert: die van wetgever en die van rechter. Zeker gezien de monopolie-positie van de Orde. Het veranderen van deze situatie zal de volgende stap zijn. Tuchtrecht.nl als eerste aanzet tot een Juridische Autoriteit? Of zal er eerst verdere liberalisering moeten plaatsvinden zoals in Engeland of Schotland? De "rechtsgang" bij disciplinaire uitspraken werkt dan ook nog niet mee.

Via deze site zullen we natuurlijk ruimte geven voor annotaties op deze uitspraken.

- Tuchtrecht.nl volgende week van start , NOvA, 8-10-2009
- Schotten liberaliseren advocatuur, NOvA, 8-10-2009
- Cassatie niet mogelijk tegen oordeel Hof van Discipline, NOvA, 8-10-2009
- Site Tuchtrecht.nl, Site, 8-10-2009