Het tuchtrecht Advocatuur is nog vol in beweging. Deze conclusie van de gezamenlijke tuchtrechtelijke colleges van de advocatuur lijkt zeker op zijn plaats. Vandaag heeft het jaarverslag 2009 het daglicht gezien en het verslag maakt twee zaken duidelijk. Ten eerste zijn een aantal zaken juist om principiële redenen "voorgelegd" aan de tuchtcolleges met als doel de positie van de advocaat in ons rechtssysteem verder te verhelderen. Daarnaast maakt het jaarverslag ons ook duidelijk dat nog een te groot aantal advocaten gewoon domweg in de fout zijn gegaan.

De overzichtcijfers hebben vandaag ook de reguliere dagbladen gehaald. Interessanter zijn echter de aard van de gegronde klachten:

Derdengeldenrekening: 4
Bruyninckx-richtlijnen: 2
Wid/MOT: 2
Gedragsregel 23 e.v. (Financiële regels): 14
Toevoegingsperikelen: 8
Gedragsregel 7 (belangenconflicten): 7
Puntenklachten: 2
Geheimhouding: 2
Communicatie met de cliënt: 9
Gedragsregel 37 (medewerking onderzoek): 6
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering: 0
Prestatie onder de maat: 30

- Jaarverslag, Hof van Discipline, 26-04-2010
- Tuchtrechter laakt 401 advocaten, Volkskrant, 26-04-2010