Zoals ook overheidsjuristen mogelijk gemerkt kunnen hebben, is het BIOS een nieuwe ronde gestart rond het onderwerp integriteit. In de Trouw een artikel hierover met hierin een prominente rol voor hoogleraar Wijsgerige ethiek aan de Radboud Universiteit Nijmegen Van Tongeren.

Wat opvalt is dat de oproep om een meer deugdenethische benadering van het onderwerp integriteit hiermee nu net lijkt te worden gedaan door iemand wiens (wetenschappelijke) onderwerp het is. Het had De Trouw gesierd als een meer onafhankelijk persoon hiervoor benaderd was. Dit zou ook de integriteit van Van Tongeren zelf ten goede zijn gekomen. Volgens sommigen is het bewijs van de effecten van karakter-onderwijs (zeker in één middag) namelijk nogal dun.

Integriteit blijft een lastig maar actueel onderwerp.

- Vier deugden voor de ambtenaar, Trouw, 23-08-2010
- Integriteit Deugt, BIOS, 24-06-2010