De aankondiging van het Ministerie van Justitie en Veiligheid om het beroepsgeheim van advocaten in te perken door toezichthouders inzicht te geven in cliƫntendossiers blijft een bron van discussie en aandacht. Netlaw Advocatenkantoren, een samenwerkingsverband van zeventien advocatenkantoren, heeft de Algemene Raad verzocht onder geen beding akkoord te gaan met richtlijnen van derden die kunnen leiden tot aantasting van het verschoningsrecht (onder het mom van toezicht):
de Nederlandse Orde van Advocaten te verzoeken onder geen beding akkoord te gaan met verordeningen c.q. overeenkomsten met derden, waaronder begrepen het zogenaamde Bureau Financieel Toezicht, de Minister van Veiligheid en Justitie en de Minister van Financiƫn of met richtlijnen die (zouden kunnen) leiden tot een (verdere) aantasting van de verschoningsverplichting en het beroepsgeheim van de advocaat en roept de Nederlandse Orde van Advocaten op het verzet tegen elke aantasting van voornoemde rechten en plichten onverkort te handhaven en dit verzet zo nodig ook in Europees/Internationaal verband te organiseren.
Advocaten: Blijf af van beroepsgeheim, NOvA, 09-12-2010