De Orde van de Dag meldt dat het openbaar maken van namen van onvoorwaardelijk geschorste en geschrapte advocaten niet eerder dan in 2012 zal plaatsvinden. De gewijzigde Advocatenwet zal niet eerder in werking treden omdat de regering ook de nieuwe regeling van het toezicht op de advocatuur erin wil opnemen. Omdat deze regeling dermate fundamenteel is, zal het opnieuw de gebruikelijke consultatieprocedure doorlopen (onder meer de Raad van State en de Orde van Advocaten). Behandeling in de Tweede Kamer wordt voorlopig voorzien begin 2012.

Zwarte lijst pas in 2012, Advocatenblad nieuwsbrief 11, 17-03-2011