Het FD meldt dat het register nevenfuncties voor rechters onvolledig, niet transparant en niet actueel is. Van tientallen rechters en rechters-plaatsvervangers zijn de bijbanen namelijk niet in het register te vinden. Van Zutphen, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, werd hierdoor, zo meldt het FD, 'in alle eerlijkheid overvallen door een gevoel van teleurstelling'.

Nu het functioneren van rechters onder een vergrootglas ligt, is dit gevoel begrijpelijk. Interessanter is om na te gaan waarom het register niet correct is gevuld. Onkunde, onwil of een onjuiste prioritering (of misschien zelfs een juiste prioritering) dan wel een tekort aan tijd?

Op oktober 2000 (!) meldde minister Korthals (Justitie) in een brief aan de Tweede Kamer namelijk al dat rechters hun nevenfuncties moesten registreren. Destijds speelden twee argumenten voor registratie:
- inzicht in mogelijke belangenverstrengeling;
- inzicht in het tijdsbeslag van nevenfuncties.

Misschien is het laatste een betere reden dan destijds werd gedacht?

Rechter meldt bijbaan niet, FD, 25-05-2011
Bijbaan van rechter beter registreren ; Minister wil gedragscode, NRC (archief), 10-10-2000