De klassieke cirkelredenering (petitio principii) binnen het recht is de "Ik heb dat niet gestolen, want ik ben geen dief." Meer formeel "Ik heb geen spullen weggenomen die aan een ander toebehoren (om deze vervolgens toe te eigenen) want ik ben geen dief". Maar ging Uri Rostenthal nu vandaag ook in de fout?

Het betreft de opstanden in Syrie. Bij het neerslaan van het verzet door het Syrische regime zijn, zo is het nieuws, reeds duizenden doden te zijn gevallen. De vraag die dit oproept, is waarom de internationale gemeenschap niet ingrijpt zoals ze dit Libië wel heeft gedaan. De minister van Buitenlandse Zaken, Uri Rosenthal, stelde vandaag op BNR dat ingrijpen echter voorlopig niet aan de orde is. Maar maakt Rosenthal nu wel of niet een cirkelredenering? De minister:
Elke vergelijking met andere landen waar wel militair ingrijpen heeft plaatsgehad gaan mank. Syrië verkeert in een heel andere positie. Dat is de realiteit van alledag.
Het zou misschien een beter voorbeeld van een cirkelredenering zijn als Rosenthal had gesteld dat iedere vergelijking met andere landen mank zou gaan omdat de landen niet gelijk zijn aan elkaar. Maar in dit geval? Geeft de opmerking "(want) Syrië verkeert in een heel andere positie" ons nieuwe informatie? Op BNR geen nadere toelichting.

Syrië: geen interventie maar sancties, BNR, 11-11-2011