Het geschil tussen De Piratenpartij en de stichting Brein gaat een nieuwe fase in nu De Piratenpartij Brein heeft gedagvaard. Ondertussen gonzen op internet allerlei complottheorieën over hoe het mogelijk is dat een rechter door de stichting Brein "zo gek is gekregen om via een ex parte-bevel een proxie ontoegankelijk te maken".

Een van de interessante vragen die gesteld worden is in hoeverre de betrokken (Haagse) rechtbank nog wel objectief en onafhankelijk is. De rechters die bij veel geschillen tussen de Stichting Brein en andere partijen betrokken zijn, zijn namelijk vaak dezelfde. Bouwen deze rechters dan bijvoorbeeld niet automatisch een band op met de advocaten van Stichting Brein die de schijn van onpartijdigheid zal raken? Wordt dit niet bevestigd doordat één van de rechters die vaak betrokken is bij deze geschillen zelfs samen met een van de advocaten van de Stichting Brein een cursus heeft gegeven? Het wrakingsverzoek van T-Mobile, KPN en Tele2 tegen de rechter in de zaak die aangespannen was door Brein werd in ieder geval eerder afgewezen. Ondertussen gaan er lijstjes met "rechters met twijfelachtige argumentaties" rond op internet.

Bijkomend punt: maken de advocaten van de Stichting Brein ondertussen ook nog eens oneigenlijk gebruik van de ex parte bevelen nu ze deze én zeer vaak gebruiken én vaak zwaarder aanzetten dan juridisch juist is?

Meer (mogelijk eenzijdige) informatie via onderstaande links. Ondertussen blijft het een mooie vraag: mag een rechter samen met een advocaat een cursus geven in een gespecialiseerd onderwerp wetende dat ze elkaar vaak tegenkomen gezien hun expertise? Een vraag mede interessant voor het vraagstuk hoe we ons rechtsstelsel efficiënter kunnen maken (zie weblog Recht en Bestuur):

"Bouw verder op het succes van de Ondernemingskamer. Praktisch, gespecialiseerd, snel, maatwerk. Met externe experts achter de rechterstafel en neutraal vooronderzoek. Denk aan een Medische kamer, een Familiekamer, een Mediakamer. Specialiseren, differentiëren, naar behoefte van de samenleving, de branche of het rechtsgebied."

Is het rechtsstatelijk gezien wel verstandig om juridische specialisaties te krijgen?