Argumentatie


Dit is een site over juridische beroepsethiek en de waarde(n)volle professionaliteit van juristen, incl. de daarbij behorende morele dilemma's. Het doel is om inzicht te geven in en te reflecteren op de beschrijvende en voorschrijvende ethiek en het kritisch vermogen van advocaten, rechters, officieren van justitie, wetgevingsjuristen, arbeidsjuristen, bedrijfsjuristen, etc. (meer lezen »)

Welkom!

Een rechtsstaat staat of valt (ook) met de mensen die hier inhoud aan geven: juristen. Toch is het niet altijd helder wat het morele kader is van het juridisch handelen. Voor een aantal juridische beroepen lijken specifieke morele regels te gelden die afwijken van wat van een gewoon burger verwacht mag worden. Indien een advocaat bijvoorbeeld een pedofiel of moordenaar verdedigt wordt dit niet altijd begrepen. Ondertussen vindt iedereen rechtsbescherming een belangrijke grondwaarde van onze rechtsstaat. Hoe hier mee om te gaan?
Juridische beroepsethiek / juridische dilemma's / waarde(n)volle professional
Iedere jurist krijgt met morele dilemma's te maken. Morele kwesties waarbij de jurist moet kiezen tussen twee of meer handelingsopties die allemaal nastrevenswaardig zijn. Enerzijds wil bijvoorbeeld een jurist zich maximaal inzetten voor een cliënt maar anderzijds heeft de jurist te maken met allerlei grenzen die gesteld worden door de organisatie (tijd om een zaak af te handelen) of het thuisfront (partner, kinderen). Wanneer kun je nu spreken van een waarde(n)volle professional?

Ook is het soms lastig om vast te stellen waar recht overgaat in ethiek. In wet- en regelgeving zijn allerlei begrippen opgenomen met een ethische connotatie. Wat is nu precies "redelijkheid en billijkheid", "goed werkgeverschap", "behoorlijk bestuur"? Voor een deel zijn deze begrippen juridisch vormgegeven maar voor een deel lijkt er ook morele ruimte te zijn. Of is dit een foute voorstelling van wat recht is en zijn recht en ethiek van elkaar gescheiden?

Op deze site vind je (soms in conceptvorm) meer informatie over deze onderwerpen.
 

Deel deze pagina...