Argumentatie


Dit is een site over juridische beroepsethiek en de waarde(n)volle professionaliteit van juristen, incl. de daarbij behorende morele dilemma's. Het doel is om inzicht te geven in en te reflecteren op de beschrijvende en voorschrijvende ethiek en het kritisch vermogen van advocaten, rechters, officieren van justitie, wetgevingsjuristen, arbeidsjuristen, bedrijfsjuristen, etc. (meer lezen »)

Trendrapportage advocatuur 2006


Hieronder een link naar de de door het WODC opgestelde “Trendrapportage Advocatuur 2006”. Deze trendrapportage geeft inzicht in de toegankelijkheid, continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat. Het rapport is vooral beschrijvend van aard. Uit dit rapport blijkt - zo stelt de Staatssecretaris van Justitie - niet van knelpunten.

In het rapport wordt expliciet aandacht geschonden aan beroepsethiek en morele dilemma's (par. 4.4). Een aantal dilemma's worden geschetst, namelijk tussen:
- profijt en professie
- meerdere belangen
- wel of niet informatie-verstrekking
- diversiteit en gemeenschap
- betalingen uit verdachte bron
- verschoningsrecht en waarheidsvinding.

- Brief Staatssecretaris van Justitie, website van de Orde van Advocaten), 04-12-2007
- Trendrapportage advocatuur 2006 (volledige tekst), WODC, 04-12-2007
 

Deel deze pagina...