Argumentatie


Dit is een site over juridische beroepsethiek en de waarde(n)volle professionaliteit van juristen, incl. de daarbij behorende morele dilemma's. Het doel is om inzicht te geven in en te reflecteren op de beschrijvende en voorschrijvende ethiek en het kritisch vermogen van advocaten, rechters, officieren van justitie, wetgevingsjuristen, arbeidsjuristen, bedrijfsjuristen, etc. (meer lezen »)

Staan rechters en advocaten open voor diversiteit en multiculturaliteit?

In de Trouw van vandaag een bericht over de beperkte kennis die er in de rechtszaal is ten aanzien van andere culturen. Er is een groot kennistekort over cultuurverschillen en te weinig wordt rekening gehouden met de diversiteit binnen onze samenleving. De vraag of dit zo is, wil ik hier laten liggen. De discussie onder het artikel van Trouw geeft hiertoe reeds genoeg input.

Interessanter is de stelling van cultureel antropoloog Ibrahim Yerden dat dit kennistekort samengaat met de arrogantie van "wij weten het allemaal beter". Is dit het geval? De rechts-antropoloog Wibo van Rossum die ook geciteerd wordt in het artikel denkt er al anders over. Van Rossum stelt dat kennis van multiculturele problematiek inderdaad belangrijk is voor rechters én dat ze dit ook graag willen leren. Toch merkwaardig dat twee antropologen zo'n tegenstrijdig signaal afgeven.

- Weinig multi-culti in de rechtszaal, Trouw, 10-10-2009

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

 

Deel deze pagina...