Argumentatie


Dit is een site over juridische beroepsethiek en de waarde(n)volle professionaliteit van juristen, incl. de daarbij behorende morele dilemma's. Het doel is om inzicht te geven in en te reflecteren op de beschrijvende en voorschrijvende ethiek en het kritisch vermogen van advocaten, rechters, officieren van justitie, wetgevingsjuristen, arbeidsjuristen, bedrijfsjuristen, etc. (meer lezen »)

Ook toezicht op juridisch adviseurs (update)

Al eerder hebben we besproken dat het lastig is om te spreken over DE jurist als we het hebben over de juridische beroepsethiek. Wie is nu die jurist? Gelden bepaalde opleidingsvoorwaarden (mbo-juridisch/bachelor/master)? Geldt het soort werk? Is een accountant ook een jurist als deze zich ook met regeltoepassing of interpretatie bezighoudt? Waarschijnlijk niet. Rechtshandhavers? Lastig.

Dezelfde problematiek zal waarschijnlijk ook gaan spelen als er nadere regels moeten worden gesteld ten aanzien van DE juridisch adviseur. De kamer heeft echter het streven uitgesproken. Het voorstel richt zich nu op vakbonden en rechtsbijstandverzekeraars, maar of deze grens op de lange termijn houdbaar is, zullen we ook moeten afwachten.

- Kamer: toezicht op juridisch adviseurs, NOvA, 27-05-2010
- Kritische Kamervragen rechtsbijstandverzekeraars, NOvA, 03-06-2010

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

 

Deel deze pagina...