Argumentatie


Dit is een site over juridische beroepsethiek en de waarde(n)volle professionaliteit van juristen, incl. de daarbij behorende morele dilemma's. Het doel is om inzicht te geven in en te reflecteren op de beschrijvende en voorschrijvende ethiek en het kritisch vermogen van advocaten, rechters, officieren van justitie, wetgevingsjuristen, arbeidsjuristen, bedrijfsjuristen, etc. (meer lezen »)

Elsevier: de notaris worstelt met (misbruik) dementerenden

De liefhebber wijs ik graag nog op het kerstnummer van de Elsevier. Hierin een artikel over het groeiend probleem van financieel misbruik van dementerenden. Het aantal bejaarden dat lijdt aan ziektes als alzheimer neemt, zo meldt het opinieblad, explosief toe. De notaris worstelt ondertussen met de vraag of de bejaarde die tegenover hem zit wel in staat is om bijvoorbeeld een testament te maken. Het vaststellen van wilsbekwaamheid is, ondanks het Stappenplan Beoordeling Wilsbekwaamheid, vaak lastig. Het stappenplan is volgens sommigen daarnaast meer gemaakt ter bescherming van de notaris dan van de cliënt. Kan van de notaris meer worden verwacht dan enkel het gebruik van het stappenplan?

Bejaarde prooien; Hoe kwetsbare ouderen worden kaalgeplukt, Elsevier (abonnees), 18-12-2010
 

Deel deze pagina...