Argumentatie


Dit is een site over juridische beroepsethiek en de waarde(n)volle professionaliteit van juristen, incl. de daarbij behorende morele dilemma's. Het doel is om inzicht te geven in en te reflecteren op de beschrijvende en voorschrijvende ethiek en het kritisch vermogen van advocaten, rechters, officieren van justitie, wetgevingsjuristen, arbeidsjuristen, bedrijfsjuristen, etc. (meer lezen »)

21. WOZ-klachten blind afwijzen, mag dat?

Natuurlijk niet. Maar het kan wel een dilemma worden als je als overheidsjurist enerzijds met oplopende tijdsdruk hebt te maken (en de druk van het management hierbij?) en anderzijds de vraag om juridische zorgvuldigheid hebt te beantwoorden. Maar zijn het inderdaad incidenten of hebben we te maken met een structurele systeemfout?

'Gemeenten wijzen klachten burgers blind af', Nieuwsuur, 27-01-2011
VNG: Meldpunt WOZ overbodig, Vereniging Nederlandse Gemeenten, 27-01-2011
 

Deel deze pagina...